Politieraad 24 april 2019

De politieraad vindt plaats op 24 april 2019 om 19 uur in het centraal politiegebouw in Tielt

Openbare zitting

1.   Kennisname ontslag politieraadslid Brecht Warnez
2.   Kennisname ontslag politieraadslid Hans Delameilleure
3.   Kennisname ontslag politieraadslid Terry Callens
4.   Aanstelling en eedaflegging Katrien Delodder
5.   Aanstelling en eedaflegging Steven Kindt
6.   Aanstelling en eedaflegging Sibylle Vanhaverbeke
7.   Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 20 februari 2019
8.   Kennisgeving goedkeuring begroting 2019
9.   Aankoop zonnepanelen dak centraal politiegebouw
10. Modernisering ICT park
11. Vervanging multifunctionals wijkdienst Ruiselede en interventie Tielt
12. Aankoop camera observatie kit
13. Aankoop dienstvoertuig wijkdienst Ardooie
14. Aankoop dienstvoertuig wijkdienst Pittem
15. Aankoop dienstvoertuig commando- en steundienst
16. Vacantverklaring inspecteur interventie voor interventie Ardooie

Geheime zitting

17. Verlenging mandaat rekenplichtige
18. Aanwerving 1 hoofdinspecteur interventie
19. Aanwerving 1 inspecteur wijkwerking
20. Aanwerving 1 assistent planning
21. Benoeming inspecteur interventie via aspirantenmobiliteit
22. Verlenging arbeidsovereenkomst vakman
23. Verlenging arbeidsovereenkomst assistent verkeer
24. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering inspecteur wijkwerking
25. Aanvraag vervroegd rustpensioen inspecteur wijkwerking
26. Aanvraag vervroegd rustpensioen commissaris gerechtelijke politie
27. Aanvraag vervroegd rustpensioen hoofdinspecteur planning