Politieraad 26 juni 2019

Openbare zitting

  • Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 24 april 2019
  • Kasverslag 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2018
  • Jaarrekening 2018
  • Presentatie ontwerp Hille door architect De Meyer
  • Vacantverklaring 1 functie inspecteur interventie voor interventie Ardooie

Geheime zitting

  • Aanwerving 1 inspecteur interventie
  • Aanwerving 1 inspecteur jeugd en gezin
  • Verlenging arbeidsovereenkomst onthaalmedewerker