Politieraad 28 september 2022

 De politieraad vindt plaats op 28 september 2022 om 20.00u in de raadszaal van het centraal politiegebouw in Tielt

Politieraad 28 september 2022

Openbare zitting

 1. Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 29 juni 2022
 2. Begrotingswijziging dienstjaar 2022 – 1+2
 3. Verbouwingsproject Lichtervelde – goedkeuring bestek
 4. Aankoop nieuw dienstvoertuig commando en steundienst
 5. Herneming aankoop nieuw dienstvoertuig commando en steundienst (politieraad 29-06-2022)
 6. Aankoop nieuw dienstvoertuig lokale recherche
 7. Delegatie voor aanwerving en benoeming
 8. Vacant verklaren van 1 functie hoofdinspecteur interventie (Tielt)
 9. Vacant verklaren van 2 functies poetshulp (CALog niveau D)
 10. Visietekst samenwerking tussen de politiezones Het Houtsche en Regio Tielt
 11. Maaltijdcheques – aansluiting bij de overheidsopdracht van de Federale Politie
 12. Opdrachtbrief mandaat korpschef 2022-2026

Geheime zitting

 1. Aanwerving diensthoofd logistiek via dringende externe werving (CALog niveau B)
 2. Aanwerving 3 inspecteurs interventie
 3. Meeneembare geldelijke anciënniteit voorgaande diensten assistent verkeer
 4. Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering diensthoofd wijkwerking
 5. Vervroegd rustpensioen inspecteur wijkwerking