Politieraad 29 juni 2022

De politieraad vindt plaats op 29 juni 2022 om 20.00u in de raadszaal van het centraal politiegebouw, Grote Hulststraat 6 in Tielt.

Politieraad

Openbare zitting

  • Goedkeuren notulen van de zitting van de politieraad van 18 mei 2022
  • Jaarrekening dienstjaar 2021
  • Kasverslag 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2021
  • Optimalisatie databeheer LCCU
  • Vernieuwen bepaalde ramen centraal politiegebouw
  • Aankoop nieuw dienstvoertuig commando en steundienst
  • Vacant verklaren van 1 functie inspecteur interventie voor interventie Ardooie
  • Kennisgeving samenwerkingsovereenkomst psychosociaal welzijn

Geheime zitting

  • Aanwerving en benoeming 1 onthaalmedewerker (CALog niveau C)
  • Uitbreiding van de arbeidsovereenkomst assistent personeel