Samenvattende lijst politieraad 22 december 2021

Een overzichtslijst van de raadsbesluiten die werden behandeld in de politieraad van 22 december 2021

Politieraad

In bijlage vindt u de samenvattende lijst van de beslissingen van de politieraad van 22 december 2021