Samenvattende lijst politieraad 27 oktober 2021

Een overzichtslijst van de raadsbesluiten die werden behandeld in de politieraad van 27 oktober 2021

Politieraad

In bijlage vindt u de samenvattende lijst van de beslissingen van de politieraad van 27 oktober 2021