Waar moet ik mijn alarmsysteem aangeven?

De Camerawet is van toepassing op de bewakingscamera's. Zij beoogt dus enkel de camera's die geplaatst en gebruikt worden voor toezicht op en bewaking van de plaatsen.

Deze bewakingscamera's worden overigens gebruikt met als doel

  • misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen, op te sporen,
  • overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen, op te sporen, de naleving van gemeentelijke reglementen te controleren of de openbare orde te handhaven.

Er werd een nieuw aangiftesysteem (www.aangiftecamera.be) ontwikkeld waarbij alle verantwoordelijken voor de verwerking van camerabeelden de mogelijkheid hebben te voldoen aan deze verplichting. 

Is dit ook van toepassing voor de personen die hun camera's reeds hadden aangegeven via het vroegere elektronische loket

Aangezien het nieuwe aangifteformulier verschilt van het vorige, wordt bepaald dat alle verantwoordelijken voor de verwerking opnieuw aangifte moeten doen van hun camerabewakingssysteem via het nieuwe systeem. 

Om hen de tijd te geven om zich in orde te stellen, heeft de wetgever een termijn van 2 jaar voorzien, namelijk tot 25 mei 2020.

Men moet erop toezien dat zijn aangifte up-to-date is, door deze ten minste jaarlijks te valideren. 

Bron: besafe.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.