Veiligheidsmonitor 2021

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw (on)veiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

Enquete

Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. 400.000 personen zijn geheel onwillekeurig geselecteerd en ontvangen in de loop van september, oktober of november een vragenlijst. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen dan ook de inwoners die een vragenlijst ontvangen, de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Concreet worden de verschillende vragenlijsten vanaf half september verspreid. Wie via de statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, krijgt de enquête in de brievenbus. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor uw deelname!