Een politieonderzoek start zelden of nooit in de media

Politie Regio Turnhout vraagt slachtoffers van misdrijven voorzichtig om te springen met verspreiden van bewakingsbeelden

Afgelopen weekend probeerde een voorlopig onbekende man een buurtsupermarkt aan de De Merodelei in Turnhout te overvallen.  De overval werd gefilmd door bewakingscamera's in de winkel.  De politie betreurt echter dat de beelden van de overval, waarop ook de verdachte te zien is, al zo snel na de feiten en zonder overleg met de politie via de media werden verspreid.  Op die manier kan het politieonderzoek grondig worden geschaad.  Bovendien is het verspreiden van beelden van iemand die daar geen toestemming voor heeft gegeven, ook strafbaar.  Enkel de overheid (politie en justitie) is daartoe bevoegd.  Uiteraard mogen burgers de beelden nadien wel delen, nadat de politie ze publiek heeft gemaakt.

 

De Politie Regio Turnhout roept slachtoffers van misdrijven die camerabeelden hebben waarop de verdachte te zien is, op om die beelden niet op eigen initiatief te verspreiden of ze ter beschikking te stellen van anderen.  Laat het verspreiden van die beelden over aan de politie.  Die kan dan in eerste instantie alle andere onderzoeksmogelijkheden uitputten om de zaak op te helderen, vooraleer de camerabeelden te verspreiden.  Het verspreiden van camerabeelden maakt deel uit van het politieonderzoek en dat wordt nog steeds gevoerd door de politie.  Niet door slachtoffers of eventuele getuigen.

 

Door camerabeelden te snel te verspreiden, loop je het risico dat ook de verdachte de beelden in een erg vroeg stadium van het politieonderzoek te zien krijgt.  Zo weet de verdachte niet alleen heel erg snel dat het misdrijf waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt, is gefilmd, maar ook welke kledij of ander bewijsmateriaal hij zo snel mogelijk moet laten verdwijnen.

 

Als je als slachtoffer over camerabeelden beschikt waarop de verdachte van een misdrijf te zien is, vragen wij met aandrang om die aan de politie te bezorgen zodat zij op het juiste moment in het onderzoek, de beelden kan verspreiden.  Door de verspreiding van camerabeelden aan de politie over te laten, kunnen alle reacties en tips ook door de politie worden verzameld en opgevolgd.  De Politie Regio Turnhout heeft een specifiek mailadres (opsporingen@politieregioturnhout.be) waarnaar je tips of andere nuttige informatie kan doorsturen.  Als slachtoffer of getuigen beelden verspreiden, weet niemand waar informatie die nuttig kan zijn voor het onderzoek toekomt en al evenmin wie die informatie opvolgt en checkt.

 

De Politie Regio Turnhout is trouwens in het najaar van 2017 gestart met een proefproject voor de verspreiding van camerabeelden.  Dat proefproject, dat intussen is bestendigd, kwam er in overleg met het Openbaar Ministerie.  Het verspreiden van camerabeelden kan trouwens enkel maar wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan.  De politie toetst die voorwaarden af, telkens wanneer er door hen beelden worden verspreid.  Bovendien mag ook enkel de verdachte herkenbaar in beeld worden gebracht.  Slachtoffers of omstaanders mogen op de beelden die worden verspreid, niet herkenbaar in beeld komen.  En van zodra een misdrijf is opgehelderd, moet de politie de beelden van de verdachte ook zo snel mogelijk weer offline halen.