Nieuws

Politie Regio Turnhout trok vorig jaar 199 rijbewijzen in voor het rijden onder invloed van drugs

De Politie Regio Turnhout heeft vorig jaar net geen 200 rijbewijzen ingetrokken van chauffeurs die reden onder invloed van drugs.  199 waren het er om precies te zijn.  124 daarvan (62%) werden ingetrokken tijdens het weekend.  De andere 75 rijbewijzen (38%) trok de Politie Regio Turnhout in op weekdagen.

 

Wie betrapt wordt op het rijden onder invloed van drugs, moet niet alleen zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren.  De overtreder wordt later ook gedagvaard voor de politierechtbank en riskeert (bij herhaalde inbreuken en/of verzwarende elementen) een geldboete tot 16 000 euro en een rijverbod tot 5 jaar.

Tips na opsporingsberichten leiden in bijna 1 op 2 dossiers tot doorbraak of opheldering

Misdrijven ophelderen of het onderzoek op zijn minst vooruit helpen.  Dat blijft het doel van de politie bij de verspreiding van opsporingsberichten of bewakingsbeelden.  Het voorbije jaar heeft de Politie Regio Turnhout via sociale media maar liefst 16 keer beelden verspreid waarop verdachten van misdrijven te zien zijn.  Bijna de helft van die misdrijven kon op die manier worden opgehelderd.  Een succesformule waar de Politie Regio Turnhout ook in de toekomst op wil blijven inzetten.  

 

Politie Regio Turnhout stelt veiligheidscijfers 2020 voor

2020 was omwille van corona een bijzonder jaar.  Niet-essentiële winkels moesten in het voorjaar plots dicht en niet-essentiële verplaatsingen werden verboden.  We brachten dus met z'n allen meer tijd thuis door.  2020 was ook een jaar zonder festivals en grote zomerevenementen.  Maar wat deed corona met de veiligheidscijfers in onze politiezone?   

Aangiftes van cybercriminaliteit spectaculair gestegen

Het afgelopen jaar noteerde de Politie Regio Turnhout maar liefst 536 aangiftes van cybercriminaliteit.  Vier jaar geleden waren er dat 'amper' 76.  Dat corona het aantal cyberdossiers in 2020 mee de hoogte heeft ingejaagd, staat buiten kijf.  Doordat niet-essentiële winkels plots dicht moesten, waren mensen vaak aangewezen op online-aankopen.  We brachten dus met z'n allen meer tijd door op het internet. En dus werd het ook voor criminelen veel makkelijker om slachtoffers te benaderen en op te lichten.  Het aantal cyberdossiers in onze politiezone stijgt nu al voor het vijfde opeenvolgende jaar, met 2018, 2019 en 2020 als absolute uitschieters.  En wanneer het aantal feiten stijgt, neemt logischerwijze ook het aantal slachtoffers toe.  Om een antwoord te bieden op het toenemende aantal cybermisdrijven, startte de Politie Regio Turnhout in het voorjaar van 2020 met een eigen cybercrime-team.  Dat telt op dit moment drie mensen die zich vooral bezighouden met het onderzoeken van computermisdrijven waarbij mensen op de één of andere manier worden opgelicht of benadeeld.  Die onderzoeken leidden vorig jaar tot de arrestatie van 13 verdachten.

 

Politie Regio Turnhout reageert na TV-reportage in 'Factcheckers'

Woensdagavond zond Eén het TV-programma 'Factcheckers' uit.  De makers van het programma wilden daarin nagaan wat er gebeurt met gevonden voorwerpen die bij de politie of lokale gemeentebesturen worden binnengebracht. Verdwijnen die voorwerpen stiekem of komen ze uiteindelijk toch terug terecht bij de rechtmatige eigenaar? Dat was de hamvraag in de reportage.

De TV-makers deden een onderzoek bij een 50-tal gemeentebesturen en politiekorpsen in ons land. Ook de Stad Turnhout en de Politie Regio Turnhout kwamen in de uitzending aan bod. Maar het stadsbestuur en de korpsleiding van de politie betreuren de manier waarop het verhaal door de TV-makers is gebracht en het beeld dat door de TV-uitzending is geschetst. Vandaar deze toelichting.