Nieuws

Politie Regio Turnhout werft 8 agenten aan

Een job bij de politie is een job vol afwisseling.  Bij ons is geen enkele dag dezelfde.  En dat maakt 'werken bij de politie' nu net zo aantrekkelijk.  Om de dienstverlening naar de meer dan 100 000 inwoners in onze politiezone elke dag opnieuw te kunnen blijven garanderen, is de Politie Regio Turnhout op zoek naar 8 nieuwe agenten.  Als agent bij de politie ben je het ene moment op pad om verkeersgerelateerde interventies (verkeersongevallen, parkeerproblemen, ...) af te handelen, het andere moment voer je controles uit op het betalend parkeren of op de nalevi

Hoe kan u drugsplantages of -labo's in uw buurt herkennen?

Eén van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan van de Politie Regio Turnhout is de aanpak van de drugsproblematiek. Met controleacties en doorgedreven onderzoek wil het drugsteam in onze politiezone zowel het gebruik, de handel en de productie van verdovende middelen aanpakken. Vooral bij het opsporen van cannabisplantages of drugslabo's kan ook u als buurtbewoner een belangrijke bijdrage leveren.

Een politieonderzoek start zelden of nooit in de media

Politie Regio Turnhout vraagt slachtoffers van misdrijven voorzichtig om te springen met verspreiden van bewakingsbeelden

VEILIGHEIDSMONITOR 2018 - POLITIE REGIO TURNHOUT

Op zaterdag 15 juni houden automobilisten in en rond Turnhout best rekening met extra verkeersdrukte als gevolg van twee evenementen die min of meer gelijktijdig plaatsvinden.