Waar mag je wel of niet zwemmen in onze politiezone?

Zwemmen of in het water springen in bevaarbare waterwegen zoals het kanaal Dessel-Schoten is sowieso verboden, tenzij bij vergunde evenementen zoals een triathlon. Ook in de meeste waterplassen of kleinere waterpartijen in onze politiezone geldt een zwemverbod. In de bijlage vind je een overzicht van alle plaatsen (per gemeente) waar je in het water zou kunnen springen, maar waar dat om veiligheidsredenen niet is toegelaten.

zwemverbod

Zwemmen of verkoeling zoeken in een kanaal of onbewaakte waterplas kan gevaarlijk zijn. Kies voor een veilig(er) alternatief! Wie in het kanaal springt, kan gewond raken door een voorbijvarend schip of kan meegesleurd worden door de gevaarlijke onderstroom. Bovendien is de waterkwaliteit is onze kanalen ook niet altijd geschikt om in te zwemmen, waardoor je ziek zou kunnen worden. 

Heb je toch nood aan een verfrissende duik? Geen nood: ga dan naar een recreatievijver of (openlucht)zwembad waar redders toezicht houden. Zo is er tenminste iemand met een specifieke reddersopleiding in de buurt die je te hulp kan snellen in geval van nood.meer informatie over het zwemverbod op bevaarbare waterlopen vind je op https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/zwem-duik-niet-bevaarbare-waterlopen-0

 

Labels