Vacatures burgerpersoneel

Onze politiezone gaat over tot de aanwerving van 3 administratieve medewerkers: een consulent financieel en logistiek beheer - boekhouder, een assistent secretariaat en operaties - planning en een assistent financieel en logistiek beheer. 

Teamwork

Binnen onze politiezone komen enkele plaatsen open voor administratief personeel. Hieronder worden de functies uiteen gezet en kan u de functieomschrijvingen terugvinden. 

Vacatures burgerpersoneel
  • Consulent Financieel en Logistiek beheer - Boekhouder (Niveau B)

De consulent boekhouder (M/V/X) is een administratief medewerker die ressorteert onder de beleidsadviseur-jurist in de PZ Maasland en die directe leiding geeft aan de personeelsleden onder de dienst financiën en logistiek.

Onder de voornaamste taken van de consulent behoren het opmaken van de begroting en begrotingswijziging, het opstellen van een financieel meerjarenplanning, het opvolgen van leningen en subsidies, de uitwerking van de financiële implicaties en procedures i.v.m. opdrachten van werken, leveringen of diensten, de maandelijkse verwerking van de lonen in de boekhouding, de factuuradministratie en andere financiële verwerkingen eigen aan de politiezone. 

Specifieke diplomavereisten

  • Boekhouder (loonschaal B1D) - Bachelor boekhouder

De volledige functieomschrijving is hieronder terug te vinden. 

Het betreft een dringende werving: je wordt aangeworven met een contract van bepaalde duur (maximum 12 maanden) waarna er een mogelijkheid is tot statutarisering (vaste benoeming).

Solliciteren kan tot en met 15 februari 2024 via de website van JobPol.be.

Meer informatie vindt u ook op de website van VDAB - Consulent financieel en logistiek beheer - boekhouder

  • Assistent Secretariaat & Operaties - Planning (Niveau C)

De assistent planning (M/V/X) is een administratief medewerker die ressorteert onder het diensthoofd van het secretariaat operaties in de PZ Maasland.

De assistent staat voornamelijk in voor de planning van alle diensten in het korps, de uitvoering van het algemeen statuut van het politiepersoneel en het behandelen van vragen van de medewerkers. Betrokkene behandelt ook interne- en externe mails of andere correspondentie. 

De volledige functieomschrijving is hieronder terug te vinden. 

Het betreft een statutaire functie. 

Solliciteren kan tot en met 14 maart 2024 via de website van JobPol.be

Meer informatie vindt u ook op de website van VDAB - Assistent Secretariaat Operaties & Planning

  • Assistent Financieel en Logistiek beheer (Niveau C)

De assistent financieel en logistiek beheer (M/V/X) is een administratief medewerker die ressorteert onder het diensthoofd van de financiële en logistieke dienst in de PZ Maasland. De assistent krijgt tevens opdrachten van de consulent logistiek en assisteert bij het uitvoeren van opdrachten en taken van financiële en logistieke aard.

Binnen de functie dienen er verkoopsovereenkomsten opgesteld te worden en documentatie rond aankopen opgezocht te worden. Binnen het logistiek beheer dient de inventaris van de werkingsmiddelen bijgehouden en opgevolgd te worden. 

De volledige functieomschrijving is hieronder terug te vinden. 

Het betreft een vervangingscontract van onbepaalde duur

Solliciteren kan tot en met 14 februari 2024 via de website van JobPol.be.

Meer informatie vindt u ook op de website van VDAB -  Assistent financieel en logistiek beheer

Labels