Vergunningen wapenbezit

Met al je vragen over vuurwapens en hun vergunning kan je terecht bij onze specialisten van team wapens.

PZ.Zaventem.wapens@police.belgium.eu

02 719 10 91


Bijvoorbeeld: ik heb een vergunningsplicht vuurwapen geërfd, wat nu?

Optie 1: Ik wil het vergunningsplichtig vuurwapen graag zelf houden.

Binnen de drie maanden na de datum van overlijden moet je een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen aanvragen.

Je dient je aanvraag in bij de dienst wapens van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven of via e-mail wapens@vlaamsbrabant.be  Het aanvraagformulier kan je op deze website vinden. Digitale aanvragen moeten niet meer per post worden overgemaakt.

Let op, je moet steeds kunnen bewijzen dat het vuurwapen via erfenis in je bezit is gekomen.


Optie 2: Ik wil het vergunningsplichtig vuurwapen niet behouden.

Het vergunningsplichtig vuurwapen moet binnen de drie maanden na het overlijden overgedragen worden aan een erkend wapenhandelaar of een persoon die een vergunning heeft voor het wapen. Je kan er ook voor kiezen om vrijwillig en definitief afstand te doen van het vuurwapen. Hiervoor neem je best contact op met de wapenverantwoordelijke van onze politiezone. 

Je kan het wapen ook laten neutraliseren bij de Proefbank te Luik (let op, hieraan is wel een kost verbonden).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Zaventem via het contactformulier of telefonisch via 027191010.