Laatste nieuws

Aankoop groene wagen

De lokale politie Grimbergen kiest voor een milieuvriendelijke wagen.  Vandaag overhandigde burgemeester Chris Selleslagh officieel de autosleutels van een nieuw dienstvoertuig.  Deze hybride auto zal gebruikt worden door het wijkteam.  Het gemeentebestuur van Grimbergen keurde de aankoop van dit duurzaam voertuig goed en alzo zetten wij een eerste stap in de richting van een groener wagenpark.