Veiligheidsplannen

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus voorziet in de oprichting van een zonale veiligheidsraad.  Hierin wordt overleg gepleegd tussen de burgemeester, de procureur des Konings, de korpschef van de politiezone en de directeur-coördinator van de federale politie.

Eén van de taken van de zonale veiligheidsraad is het opstellen van een zonaal veiligheidsplan.  Dit plan wordt opgesteld voor een periode van 6 jaar en bevat o.a. de prioritaire opdrachten en doelstellingen voor de politiezone.