Elk lokaal bestuur heeft sinds 1 februari 2021 de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te sanctioneren met GAS-boetes. Wanneer een stad of gemeente hiervan gebruik maakt, vallen deze overtredingen niet langer onder het strafrecht.

Voorwaarden GAS-5

De snelheidsovertredingen die de gemeente zelf mag beboeten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. De overtreding vindt plaats op wegen waar 30 km/u of 50 km/u de maximumsnelheid is (ongeacht wie de wegbeheerder is).

 2. De overtreding mag maximaal 20 km/u te veel bedragen (bovenop de technische correctie van 6 km).

 3. De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door de lokale overheid.

 4. De overtreding wordt begaan door een meerderjarig persoon of rechtspersoon.

 5. Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan blijft de vastgestelde overtreding onderworpen aan het strafrecht en blijft het openbaar ministerie bevoegd.

Trajectcontrole

In Grimbergen worden momenteel ANPR-camera's geplaatst. Die voeren vooral snelheidscontroles uit, maar houden op bepaalde assen ook een oogje in het zeil bij de handhaving van zwaar vervoer. De beelden blijven één maand bewaard en worden daarna gewist. De verwerking gebeurt conform de wetgeving op de privacy.

De trajecten worden via verkeersborden duidelijk aangekondigd, zodat bestuurders er niet naast kunnen kijken.

Op onderstaande verkeersassen worden permanente trajectcontroles geïnstalleerd:

• Spaanse Lindebaan - de Merodestraat
• Beigemsesteenweg - Meerstraat
• Humbeeksesteenweg - Benedestraat - Kerkstraat - Achterstraat - Kruisstraat
• Molenstraat
• Strombeeklinde

Lidar of onbemande snelheidscamera:

De verplaatsbare lidar is eigenlijk een onbemande snelheidscamera die snelheid met een lasersysteem meet. De GAS-5-wetgeving bekeurt bestuurders die minder dan 20 km/u te snel rijden (na correctie met de tolerantiemarge van 6 km/u). Overtredingen van meer dan 20 km/u worden nog steeds strafrechtelijk vervolgd.

Hoe wordt het bedrag van de boete bepaald?

 • Bebouwde kom - zone 30 - schoolomgeving

   

  Snelheid Boetebedrag
  10 km/u te snel € 53
  11-20 km/u te snel € 53 + € 11 / bijkomende km te snel
 • Buiten de bebouwde kom

  Snelheid Boetebedrag
  10 km/u te snel € 53 
  11-20 km/u te snel € 53 + € 6 / bijkomende km te snel