Je wijk

Ken je de verantwoordelijke wijkinspecteur in je buurt? Hij of zij is je eerste contactpersoon bij de politie.

Algemene Coördinator van de wijkwerking is commissaris De Petter Bart. Hij centraliseert alle meldingen of aanvragen en verdeelt deze aan een wijkinspecteur die voorlopig de problemen in uw straat ter harte neemt.

Het spreekt voor zich dat dit kanaal niet kan gebruikt worden voor dringende hulpverlening.