BIN

Een Buurt Informatie Netwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers van een bepaalde wijk en de lokale politie. Het doel is om met elkaar informatie uit te wisselen. Wij hebben jullie extra ogen en oren immers broodnodig om de criminaliteit gepast aan te pakken.

Wanneer wij op het terrein extra ogen nodig hebben zullen wij door middel van een BIN-bericht (SMS of e-mail) de BIN-leden vragen om uit te kijken naar bepaalde zaken. Hierbij kunnen de BIN-leden verdachte zaken melden aan de politie.

BIN-Grimbergen

Wie kan lid worden:

Personen die ouder zijn dan 18 jaar en woonachtig of werkzaam zijn in de zone van het BIN-gebied kunnen lid worden van het BIN-netwerk van de gemeente Grimbergen.

Inschrijven voor het BIN kan via https://sites.google.com/view/bin-grimbergen

Nog VRAGEN?

Indien u nog vragen heeft omtrent het Buurt Informatie Netwerk in Grimbergen kan u zich richten tot de BIN-coördinatoren of de BIN-beambte van de politiezone Grimbergen.