Korpschef

Een politiezone wordt geleid door een korpschef. Voor de politiezone Waasland-Noord is dit hoofdcommissaris Leo Mares.

De korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Verder staat hij in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het lokaal politiekorps en de uitvoering van het beheer van dit korps.

Hij brengt verslag uit aan het politiecollege over de werking van het politiekorps.

Was je tevreden over ons politieoptreden, heb je opmerkingen of klachten? Mail ons gerust contact@politiewano.be.