Gebiedsgebonden politiezorg

Deelgemeenten, wijken en straten hebben zo elk hun lokale problemen. Via gebiedsgebonden politiezorg kan de politie een betere dienstverlening aanbieden op maat van een buurt.

10 gebieden, 10 politieteams

Het grondgebied van de politiezone werd opgedeeld in 10 gebieden. Elk gebied krijgt een eigen politieteam. Elk team bestaat uit een aantal mensen van de interventiedienst, de wijkdienst, de recherche, de sociale recherche en de verkeerdienst. 

Lokale problemen sneller aangepakt

Een politieteam bepaalt elke drie maanden drie lokale problemen waarop ze zich zal focussen. Zo wordt er korter op de bal gespeeld en worden problemen zoals overlast aan speelpleinen, drugsoverlast, zwaar vervoer, enz. sneller en efficiënter aangepakt.

Indeling politiezone in gebieden