Wegenwerken

Wil je geen hinder in het verkeer door wegenwerken of andere hinder op de weg?
Check dan zeker voor je vertrek volgende websites:

www.wegenwerken.be
www.verkeerscentrum.be
www.geopunt.be/hinder-in-kaart (zoom verder in op je gemeente en straat)