Politieraad

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

De burgemeester van Beveren (Marc Van de Vijver), burgemeester van Sint-Gillis-Waas (Maaike De Rudder) en de burgemeester van Stekene (Stany De Rechter) zijn van rechtswege lid van de politieraad. De burgemeester van Beveren treedt op als voorzitter. De voorzitter van het politiecollege is tevens voorzitter van de politieraad.

De politieraad wordt samengesteld uit gemeenteraadsleden van Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene en dit op basis van hun bevolkingscijfer. Voor de gemeente Beveren zetelen er 12 leden in de raad, voor Sint-Gillis-Waas zijn dit er 5 en voor Stekene zijn dit er 4.

De politieraad vergadert zo vaak als nodig. De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de secretaris.

De bevoegdheden van de politieraad zijn o.a.: goedkeuring jaarlijkse begroting, goedkeuring uitgaven politiezone, bepalen personeelsformatie, goedkeuren vacatures politiezone, benoemingen in functies en bevorderingen, pensioendossiers, loopbaanonderbreking,.

De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar. Zij bestaan uit een openbare zitting en een geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen zoals aankopen, begroting,... Agendapunten die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, zoals bevordering, ontslag,... worden behandeld in de geheime zitting.

Je bent van harte welkom om eens een politieraad bij te wonen.

De agenda en de beslissingen zijn steeds raadpleegbaar op onze website.