Meer weten over buurtinformatienetwerken (BIN)?

Ook als burger kan je meewerken aan het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in je wijk of straat. Je kunt zelf een BIN oprichten of lid worden van een bestaande BIN in je buurt.

Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen de bevolking en de lokale politie in een deelgemeente of woonkern, dat bijdraagt tot de volgende doelstellingen:

 • Het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel;
 • Het bevorderen van de sociale controle;
 • Het verspreiden van de preventiegedachte.
   

Wat is een BIN niet?

Een groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren;

 • Het creëren van privileges voor BIN leden t.o.v. andere burgers.
   

Wat is een BIN wel?

Het wederzijds uitwisselen van informatie tussen de politie en de BIN-leden.

 • Een middel om preventietips te verspreiden.
 • Een middel om snel en efficiënter meldingen over (potentiële) criminaliteit en pijnpunten te verspreiden.
 • Een stimulans tot het nemen van preventieve maatregelen.
 • Een aanzet tot een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid.
 • Een bijdrage tot regelmatig overleg tussen de BIN-leden en de politie.
   

Hoe verloopt de communicatie?

Alle telefoonnummers van de leden van een BIN, woonachtig in dezelfde deelgemeente of woonkern, worden opgenomen in een "phonemaillijst". Men kan zowel een vast-als mobiel nummer ingeven.

Indien één van de leden van een BIN een verdachte persoon, een verdacht voertuig of verdachte handelingen heeft opgemerkt in de buurt en dit doorbelt naar de politie, of wanneer de politie melding krijgt van een pas gebeurd misdrijf waarvan de daders mogelijk nog in de buurt rondhangen, kan de politie het BIN ‘activeren’.

De politie beslist dus autonoom over het al dan niet ‘activeren’ van het BIN. Zo ja, geeft de politie een boodschap in, in de ‘mailbox’. De telefooncentrale gaat dan, van voor af aan, alle leden van het BIN dat ‘geactiveerd’ werd, opbellen en laat het bericht horen dat door de politie ingegeven werd. Nadat het BIN bericht is beluisterd door het BIN lid zal deze dienen te bevestigen dat het bericht ontvangen werd. Op die manier zijn alle leden van dat BIN snel op de hoogte en krijgen ze allemaal hetzelfde bericht.

Verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid

Van de leden van een BIN wordt een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid verwacht. Wanneer u verdachte personen, verdachte voertuigen of verdachte handelingen ziet, wordt er van u verwacht dat u onmiddellijk de 101 belt (gratis) of 03/340 88 00 ( centrale post Hoogstraten)

Wat is een BIN-Z?

Een BIN-Z, of buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers, werd speciaal in het leven geroepen voor uitbaters van winkels of horecazaken, dokters, apothekers …

Het systeem is hetzelfde, alleen geven zij op die manier bijvoorbeeld signalementen van winkeldieven door, terwijl bij de gewone BIN’s de nadruk meer ligt op het voorkomen van woninginbraken.

Wil je meer weten over de bestaande BIN’s en eventueel lid worden? Dit kan telefonisch of via het contactformulier.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 340 88 00.