De veiligheidsmonitor is terug! Neem jij deel aan de enquête?

De Veiligheidsmonitor is een enquête die elke drie jaar gevoerd wordt bij de Belgische bevolking over verschillende veiligheidsthema's. 

Via dit kanaal word je als burger bevraagd over jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (politiezones en gemeenten).

Veiligheidsmonitor

Politiezone kanton Borgloon is één van de 136 politiezones die deelnemen aan de veiligheidsmonitor. Je wordt bevraagd naar jouw onveiligheidsgevoel, naar buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van ons politieoptreden. 

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van de politiezone. Jouw medewerking is dus van groot belang en wordt erg gewaardeerd.

Via een statistische toevalssteekproef zijn een aantal inwoners van de politiezone geselecteerd om deel te nemen aan de bevraging. De uitnodigingen worden per post verstuurd in de week van 20 mei 2024. Deelnemen kan zowel online als schriftelijk. Burgers ontvangen een brief met een uniek toegangstoken om in te loggen op de website Veiligheidsmonitor 2024. De antwoorden worden allemaal anoniem verwerkt. 


Hierbij een warme oproep om massaal deel te nemen! Enkel met uw input kunnen we een beter zicht krijgen op de bezorgdheden van de inwoners en de kwaliteit van de politiezorg in de zone verbeteren.


Alvast dank voor jouw medewerking!

Labels