Europese Dag van het Slachtoffer

Donderdag 22 februari 2024 is het de Europese Dag van het Slachtoffer, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten van slachtoffers.

Dag van het slachtoffer

Donderdag 22 februari 2024 is het de Europese dag van het slachtoffer. Tijdens deze dag wordt extra aandacht besteed aan de rechten van slachtoffers en hun naasten, en in het bijzonder aan de versterking van hun positie.

De maatschappelijke aandacht voor slachtoffers is de laatste decennia gegroeid. Er werden specifieke organisaties opgericht, een breder hulpaanbod aan zorg voorzien en het slachtoffer kreeg een meer centrale plek in de strafprocedure. 

Ook binnen de werking van onze politiezone, worden wij dagelijks geconfronteerd met slachtoffers, naasten en/of getuigen van misdrijven en zware verkeersongevallen. Binnen onze organisatie wordt elke dag met de nodige zorg de juiste bijstand aan hun verleend.

De website www.slachtofferzorg.be biedt reeds 5 jaar emotionele ondersteuning, juridische hulp en praktische ondersteuning aan slachtoffers, naasten en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen.  De site helpt een overzicht te bewaren, mensen correct te informeren en hun te ondersteunen.

Deze site – die voortdurend in ontwikkeling staat - kan tevens gebruikt worden door professionals binnen de slachtofferzorg. De verschillende eerstelijnspartners geven ondersteuning aan deze doelgroep door hun te informeren, begeleiden en gericht door te verwijzen.