Mobiliteit - 2024-03 - Vacante plaatsen

Onze politiezone gaat over tot de openstelling van een aantal vacatures voor politiepersoneel. De verschillende opengestelde functies vindt u hieronder, samen met een functieomschrijving. Men kan zich kandidaat stellen tot en met 26/07/2024. 

You

Voor onze politiezone te versterken, zijn wij dringend op zoek naar kandidaten voor de volgende functies: 

  • Officier interventie, verkeer en noodplanning : als beleidsofficier sta je de korpschef bij in het dagelijks beheer van het korps en dit in het bijzonder op het vlak van het beleid m.b.t. de algemene steundienst (ASD - Interventie), de verkeerspolitie, de projectwerking, rampenplanning en crisisbeheer.
  • Officier lokale opsporingsdienst, jeugd- en sociale politiedienst  : als beleidsofficier sta je de korpschef bij in het dagelijks beheer van het korps en dit in het bijzonder op het vlak van het beleid m.b.t. de gespecialiseerde diensten: Lokale Recherche, Jeugd en Sociale Politie en M-Werking. De M-werking is een lik-op-stuk-werking met een coördinerende taakstelling over de operationele diensten heen. 
  • Inspecteur interventie : de algemene steundienst/interventie verzorgt binnen de politiezone de eerstelijnspolitiezorg. 

 

Mobiliteit 2024-03

Solliciteren voor één van deze vacatures kan via de SaRA-applicatie binnen het politioneel systeem, tot en met 26 juli 2024. Via de linken zijn de vacatures te bereiken. 

Meer informatie kan gevraagd worden via PZ.Maasland@police.belgium.eu of via het algemeen nummer 089/56 92 11. 

De functieomschrijvingen zijn hier te raadplegen:

Labels