Notulen - Politieraad 18/06/2024

Op dinsdag 18 juni 2024 heeft een politieraad plaatsgevonden in de raadszaal van het oude stadhuis te Maaseik. De notulen van deze vergadering zijn hieronder terug te vinden. 

Administratie

De notulen van deze politieraad worden hieronder aangeboden. De notulen van de politieraden zijn ook terug te vinden via de link 'Downloads' onderaan de pagina. 

De agenda van de politieraad van 18/06/2024 werd als volgt opgesteld:

Openbare zitting

Beleid & Communicatie

 1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Logistiek

 1. Wijziging fietspolicy inzake verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor werknemers gedomicilieerd in het buitenland- Kennisneming besluit politiecollege 14 maart 2024.

Personeel & Organisatie

 1. Kennisname Koninklijk besluit houdende de aanwijzing van de korpschef van de politiezone Maasland
  Aan de raad wordt voorgelegd om kennis te nemen van het Koninklijk besluit van 14 april 2024 houdende de aanwijzing van de korpschef van de politiezone Maasland.
 2. Vacantverklaring van de functie van maatschappelijk assistent- Goedkeuring
 3. Vacantverklaring van de functie van CP gespecialiseerde diensten- Goedkeuring


Besloten zitting

Personeel & Organisatie

 1. Aanwerving INP algemene steundienst Laureaten- kennisneming besluit politiecollege 6 maart 2024
 2. Aanwerving inspecteur algemene steundienst- Kennisneming besluit politiecollege 14 maart 2024
 3. Aanwerving 3 hoofdinspecteurs algemene steundienst dagcoördinator- Kennisneming besluit politiecollege 14 maart 2024
 4. Aanwerving ASS Secretariaat Operaties en Planning- Kennisneming besluit politiecollege 4 juni 2024
 5. Aanwerving ASS financieel en logistiek beheer - vervangingscontract- Kennisneming besluit politiecollege 6 maart 2024
 6. Verlenging hoger ambt 1HINP- Kennisneming besluit politiecollege 14 mei 2024
 7. Aanwerving 2 inspecteurs algemene steundienst- Kennisneming besluit politiecollege 18 april 2024
 8. Ontslag assistent logistiek- Kennisname- Kennisneming besluit politiecollege 18 april 2024
 9. Kennisneming van de op pensioenstelling van een commissaris van politie- Kennisneming besluit politiecollege 14 maart 2024
 10. Ontslag met het oog op de op pensioenstelling van een INP- Kennisneming besluit politiecollege van 4 juni 2024
 11. Ontslag met het oog op de op pensioenstelling van een ASS- Kennisneming besluit politiecollege 4 juni 2024
 12. Aanvraag NAVAP van een hoofdinspecteur- Kennisneming besluit politiecollege 14 maart 2024
 13. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval overkomen aan een INP
 14. Kennisname medisch besluit arbeidsongeval overkomen aan een INP

Labels