Psychosociale hulpverlening

Op psychosociaal vlak heeft eenieder wel eens nood aan wat tips of een luisterend oor. Hier zijn enkele handvaten terug te vinden die jou hierbij kunnen helpen. 

Met de afkondiging van het psychosociaal interventieplan (PSIP) hebben de psychosociaal managers (PSM) van FOD Volksgezondheid een “psychosociaal coördinatiecomité” (PSCC) opgezet. Er zijn heel veel verschillende diensten en instanties die vanuit hun bevoegdheid werken rond psychosociale thema’s in de zeer brede zin van het woord. Het PSCC wil ervoor zorgen dat dit zoveel als mogelijk gestroomlijnd kan verlopen en dat we zo goed mogelijk samenwerken.

Vanuit het PSCC wordt sterk ingezet op een gestroomlijnde, eenduidige communicatie vanuit alle betrokken diensten. Ze willen vermijden dat mensen overspoeld worden door talrijke goedbedoelde initiatieven zoals flyers en brochures, want dan zullen ze hun doel om goed te informeren helemaal missen.

Een eerste campagne rond omgaan met stress in tijden van corona en algemene psychosociale tips werd al verspreid. Jullie kunnen deze informatie vinden op onderstaande linken:

Mensen die op zoek zijn naar gevalideerde informatie kunnen nog steeds terecht op het algemene nummer (0800/14 689). Daarnaast is er ook de website info-coronavirus.be

Onze zorgverleners staan onder grote druk. Om te zorgen voor ondersteuning van deze zwaar belaste doelgroep geven ze via gerichte communicatie tips voor zorgverleners (zelfzorg).

Psychosociale zorg en ondersteuning voor zorgverleners is in deze unieke omstandigheden erg belangrijk. Ze worden geconfronteerd met veel en langdurige stress, vermoeidheid en soms angst. Het Rode Kruis heeft in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid een online snelcursus ontwikkeld voor psychosociale hulpverleners of mensen die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor de zorg voor het personeel. U kan de cursus raadplegen op: e-learning omgaan met stress en angst

Een overzicht van andere telefonische hulplijnen en chat is te vinden op chathulplijnen. Via een onderling afgesproken triagesysteem, wordt (indien nodig) doorverwezen naar de gepaste verdere begeleiding. 

Mensen met psychische klachten kunnen terecht bij hun huisarts of bij de arbeidsgeneesheer van de externe preventiedienst. Via deze arts kan rechtstreeks doorverwezen worden naar een eerstelijnspsycholoog. 

Helpende handen

Heel wat mensen voelen zich machteloos in deze situatie. Vaak hebben ze ook wat meer tijd en dus gaat men op zoek naar een zinvolle activiteit.

Vrijwilligers
Op de website www.vlaanderenhelpt.be worden hartverwarmende acties van solidariteit samengebracht. Mensen die willen helpen kunnen zich registreren als vrijwilliger en aansluiten bij een van deze activiteiten.
Het Rode Kruis heeft de “crisisvrijwilliger” in het leven geroepen. Deze biedt in zorginstellingen ondersteuning bij logistieke taken zoals bedden opmaken of maaltijden rondbrengen, vooral waar men te maken krijgt met personeelstekorten.

ikzoekhulp.be helpt zowel doorverwijzers als hulpzoekenden in hun zoektocht naar professionals die actief zijn in Vlaanderen op het vlak van geestelijke gezondheidszorg en dit in de ruimste betekenis van het woord: psychische problemen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, werkgerelateerde of aanverwante problemen. Of je nu op zoek bent naar een psycholoog / een psychotherapeut / een orthopedagoog / een sexuoloog / een bemiddelaar / een counselor of een coach,... Je kan ze allemaal vinden op deze website.

Best practices: er zijn veel nuttige links naar informatie en mooie initiatieven die her en der genomen worden:

  • Veerkacht: 
    • iedereenok.be - Het zijn rare tijden. En die doen wat met een mens. Daarom is het belangrijker dan ooit om aan je mentale weerbaarheid (en die van je gezin of dierbaren) te werken. Deze online interventie kan je helpen om je kalmer te voelen en te blijven functioneren. Het is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan van ongeveer vijfenveertig minuten. Je kan het alleen doorlopen of met je huisgenoten. Omdat we willen dat iedereen zich OK voelt.
    • dezorgsamen.be - Als je in de zorgsector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier terecht.
  • Waardig afscheid nemen: (ook te vinden op dewegwijzer.org)
  • Kinderen:
  • www.slachtofferzorg.be - Ben je slachtoffer of getuige van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag? Of ben je een familielid of vriend van het slachtoffer? Deze website wil je informeren en ondersteunen op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.
  • integratie-inburgering.be - Hier vind je posters, infofiches en audio over de preventie tegen corona en de recentste maatregelen van de overheid in verschillende talen.