Richtlijn Parket - Intrekking rijbewijs GSM-gebruik

Afleiding door gsm- of smartphonegebruik aan het stuur is een van de “killers” in het verkeer. Vanaf 01/02/2024 zal een nieuwe richtlijn van kracht zijn rond het gebruik van een mobiel (telefoon)toestel tijdens het besturen van een voertuig.

GSM gebruik stuur

Behalve de gsm zijn er tegenwoordig nog tal van andere apparaten met een scherm die bestuurders kunnen afleiden en het risico op ongevallen aanzienlijk kunnen verhogen. Het vernieuwde artikel 8.4 van de Wegcode bepaalt daarom dat de bestuurder, behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, geen enkel ‘mobiel elektronisch apparaat met een scherm mag gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is”. Het betreft thans een inbreuk van de derde graad.

Onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

Voortaan zal bij vaststelling van gebruik van de gsm of van elk mobiel elektronisch apparaat met een scherm achter het stuur de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs worden bevolen voor een periode van 15 dagen, en dit indien het gaat om :

  • het besturen van een motorvoertuig met uitzondering van bromfietsen klasse A
  • in beweging (niet stilstaand in de file of voor rood licht)

Alle andere inbreuken op artikel 8.4 WC (o.a. in de file of voor rood licht, bromfietsers klasse A, fietsers) worden op de gebruikelijke manier afgehandeld, namelijk via onmiddellijke inning zonder onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

GSM