Wederzijds respect

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang in onze maatschappij. Om een constructieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van deze relatie heeft de Algemene Directie Veiligheid & Preventie de campagne Wederzijds Respect ontwikkeld. 

Wederzijds respect

Om de veiligheidsberoepen beter te leren kennen, werd er een brochure uitgewerkt. Deze geeft je de kans om uitgebreid kennis te maken met de verschillende veiligheidsberoepen. Hun taken worden in kaart gebracht, maar ook hoe je ze kan herkennen. De brochure vind je hier als bijlage. Meer informatie vind je ook terug op de website: https://www.besafe.be/nl/relatie-burger-en-veiligheidsberoepen/ken-je-de-veiligheidsberoepen

Om de wederzijdse toenadering verder te bevorderen, werd ook een actie uitgewerkt rond wederzijdse rechten en plichten. Per veiligheidsberoep worden enkele prangende vragen beantwoord over wat kan en niet kan tijdens interventies door deze veiligheidsprofessionals. Er zijn ook infographics uitgewerkt waarin een vraag visueel wordt voorgesteld. Als bijlage vind je de infographic van de rechten en plichten van veiligheidsberoepen terug. 

Meer informatie over het wederzijds respect vindt u op: https://www.besafe.be/nl/relatie-burger-en-veiligheidsberoepen/campagne-wederzijds-respect