Mobiliteit - 2024-02 - Vacante plaatsen

Onze politiezone gaat over tot de openstelling van een aantal vacatures voor politiepersoneel. De verschillende opengestelde functies vindt u hieronder, samen met een functieomschrijving. Men kan zich kandidaat stellen tot en met 26/04/2024

Career

Voor onze politiezone te versterken, zijn wij dringend op zoek naar kandidaten voor de volgende functies: 

 • Operationelen: 

   

 • CALog:
  • Consulent financieel en logistiek beheer - boekhouder
   • De consulent financieel en logistiek beheer - boekhouder is een administratief medewerker die ressorteert onder de beleidsadviseur-jurist in de PZ Maasland en die directe leiding geeft aan de personeelsleden onder de dienst financiën en logistiek.
    • Financiële en logistiek beheer;
    • Economaat en beleidsondersteuning;
     • Voorwaarden: zoals opgenomen voor de gespecialiseerde graad boekhouder, niveau B;

     • Graduaat of bachelor boekhouder, ervaring is een meerwaarde

     • Loonschaal B1D.

  • Consulent financieel en logistiek beheer

   • De consulent financieel en logistiek beheer is een administratief medewerker die ressorteert onder de beleidsadviseur-jurist in de PZ Maasland en die directe leiding geeft aan de personeelsleden onder de dienst financiën en logistiek.
    • Financiële en logistiek beheer;
    • Economaat en beleidsondersteuning;
     • Voorwaarden: 

      • Graad: CALog-personeel, niveau B (gemeenschappelijke graad);

      • Diploma: bachelor of sociale promotie;

      • Ervaring: in financieel en logistiek beheer, zonder een minimumdrempel aan te geven;

      • Om ontvankelijk verklaard te worden, dient de kandidaat te voldoen aan twee voorwaarden, nl. de voorwaarde inzake graad en de voorwaarde inzake diploma/ervaring.

     • Loonschaal BB1;

  • Consulent Logistiek

   • De consulent logistiek staat in voor:

    • administratieve organisatie en ondersteuning, ook t.a.v. het diensthoofd;

    • dossierbeheerder: algemene administratieve taken/dossiers opvolgen, behandelen en afwerken; 

    • aansturing en evaluatie van de onderhoudsmedewerkers;

    • Diploma: bachelor of sociale promotie;

Er werden 2 soorten gepubliceerd van Consulent Financieel en Logistiek Beheer. De meest geschikte kandidaat van deze beide vacatures zal gekozen worden. 

Solliciteren voor al deze vacatures kan via de SaRA-applicatie binnen het politioneel systeem, tot en met 26 april 2024. Via de linken zijn de vacatures te bereiken. 

Meer informatie kan gevraagd worden via PZ.Maasland@police.belgium.eu of via het algemeen nummer 089/56 92 11. 

 

Mobiliteit 2024-02

Labels