π‘Ύπ’Šπ’ 𝒋𝒆 π’ˆπ’“π’‚π’‚π’ˆ 𝒋𝒆 π’π’Šπ’„π’‰π’• π’π’‘π’”π’•π’†π’Œπ’†π’ π’˜π’‚π’• 𝒆𝒆𝒏 𝒋𝒐𝒃 π’ƒπ’Šπ’‹ 𝒅𝒆 π’‘π’π’π’Šπ’•π’Šπ’† π’Šπ’π’‰π’π’–π’…π’•?

De Politieschool PLOT Limburg organiseert een infodag op 18 maart 2023.

Bijkomend kan men ook deelnemen aan het Functioneel Parcours (sportproef)

Voertuig - INP

De Politieschool PLOT Limburg organiseert een infodag op 18 maart 2023 van 9.00 uur tot 15.00 uur. Men kan hieraan deelnemen door zich in te schrijven voor 15 maart 2023.

Bijkomend kan men ook deelnemen aan het Functioneel Parcours (sportproef). Hiervoor dient men wel apart in te schrijven.

De infodag betreft een organisatie van het PLOT in samenwerking met de dienst Rekrutering en Selectie.

Inschrijven voor deze infodag of deelname aan de sportproef kan via https://politieschool.plot.be/politie-iets-voor-jou/ .

Kandidaten kunnen ter plaatse hun licht opsteken bij onze politiemensen die de 7 basisfunctionaliteiten toelichten, alsook kunnen ze een antwoord krijgen op specifieke vragen over de politiezone/directie. 

Doorheen de dag zullen de bezoekers ook een infosessie kunnen volgen over de selectieproeven van inspecteur en beveiligingsagent. 

Er wordt de mogelijkheid geboden om een gesprek te hebben met aspiranten en opleiders, contactpunten rekrutering, evenals met de coΓΆrdinatoren van de rekruteringsdienst en de psychologen van de selectiedienst.

Een uitgelezen kans om je goed te kunnen informeren. 

Labels