Hoe vakantietoezicht aanvragen

Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers.

Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen, maar ook de politie kan tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Deze service is bovendien geheel gratis.

Bovendien kan u ook advies inwinnen ter preventie van een woninginbraak. Een medewerker van onze politiezone komt dan bij u op bezoek met advies en tips. Dit kan u aanvragen via PZ.Maasland@police.belgium.eu

Vakantietoezicht aanvragen

  • via police-on-web,
  • op elk commissariaat.
  • door het formulier hieronder te downloaden, en het terug te sturen, per fax of mail of het af te geven aan het onthaal.

Opgelet: bezorg het ingevulde formulier minstens 7 dagen voor vertrek.

Veilig wonen

Je wilt natuurlijk zorgeloos op vakantie kunnen vertrekken. Dat houdt in dat alles in je koffer moet zitten. Maar ook dat je je woning zo veilig mogelijk achterlaat.

Om er zeker van te zijn dat je de belangrijkste zaken gecontroleerd hebt, kan je een aantal tips lezen in de brochure van "veilig wonen", hieronder bijgevoegd als bijlage.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Maasland via het contactformulier of telefonisch via 089569211.