Nieuws

Klacht of aangifte bij politie Demerdal-DSZ ? Maak een afspraak !

Sinds 6 januari 2020 werkt politiezone Demerdal-DSZ met onthaal op afspraak.
Wil je een klacht indienen of een aangifte doen? Maak dan eerst een afspraak. Dat kan zowel voor aangiftes in het hoofdcommissariaat van Diest als in het wijkcommissariaat van Scherpenheuvel-Zichem. 

In het onderstaande pdf-bestand vind je een overzicht van:

  • Diefstallen: gewone diefstal, inbraak, fiets-, motor-, autodiefstal, gauwdiefstal, winkeldiefstal
  • Verkeer: ongevallen waarvoor de politie werd opgeroepen, rijden onder invloed
  • Openbare orde: de inzet van onze medewerkers op evenementen binnen en buiten de zone

In het onderstaande pdf-bestand vind je een overzicht van:

  • Diefstallen: gewone diefstal, inbraak, fiets-, motor-, autodiefstal, gauwdiefstal, winkeldiefstal
  • Verkeer: ongevallen waarvoor de politie werd opgeroepen, rijden onder invloed
  • Openbare orde: de inzet van onze medewerkers op evenementen binnen en buiten de zone

In het onderstaande pdf-bestand vind je een overzicht van:

  • Diefstallen: gewone diefstal, inbraak, fiets-, motor-, autodiefstal, gauwdiefstal, winkeldiefstal
  • Verkeer: ongevallen waarvoor de politie werd opgeroepen, rijden onder invloed
  • Openbare orde: de inzet van onze medewerkers op evenementen binnen en buiten de zone
Een bijdrage aan een betere leefomgeving

Chauffeurs die geverbaliseerd worden, merken regelmatig op dat de politie zich beter met andere dingen zou bezig houden.

Aan de  vaststellingen van overtredingen en het opsporen van de verantwoordelijken buiten het domein van het verkeer besteden wij echter minstens evenveel aandacht. Zo bijvoorbeeld ook aan de bestrijding van sluikstorten en zwerfvuil. Onze inspanningen op dat vlak zijn niet zo zichtbaar en het opsporen van de dader(s) is niet zo evident.