Samen voor veiligheid

In de slogan Samen voor veiligheid wordt de essentie van de korpsvisie samengevat.

Missie

De lokale politiezone Demerdal-DSZ levert een kwalitatieve basispolitiezorg in Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Met respect voor de democratische principes van onze rechtsstaat, dragen wij bij tot een veilige en leefbare maatschappij.

 • Basispolitiezorg = de zeven functionaliteiten: onthaal – interventie – wijkwerking – slachtofferbejegening – onderzoek – verkeer – openbare orde
 • Kwaliteit: voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van alle belanghebbenden

Visie

Onder het motto ‘samen voor veiligheid’ streven we een professionele en efficiënte dienstverlening na die lokaal verankerd en nationaal verbonden is.

We werken binnen onze politionele bevoegdheden samen met partners.

Bekwame en betrokken medewerkers zorgen voor een moderne, dynamische bedrijfscultuur.

Waarden

Samen voor

 • V erbondenheid
 • E én team
 • I ntegriteit
 • L oyaliteit
 • I nnovatie
 • G elijkwaardigheid
 • H art voor iedereen
 • E fficiëntie
 • I nitiatief
 • D ynamiek