Samen voor veiligheid

In de slogan Samen voor veiligheid wordt de essentie van de korpsvisie samengevat.

Visie

Politiezone Demerdal-DSZ wil één open politiedienst zijn die vanuit een sterke verbondenheid en in samenwerking met partners door een professionele en efficiënte dienstverlening vanuit haar specifieke politionele bevoegdheden een bijdrage levert aan een veilige en leefbare omgeving.

Missie

De lokale politie van de politiezone Demerdal-DSZ levert een kwalitatieve basispolitiezorg in de steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Zo draagt de PZ Demerdal-DSZ, onder het gezag en ter uitvoering van het beleid van de bevoegde overheden, bij tot de maatschappelijke veiligheid.

Waarden

P rofessioneel
Z orgzaam
D ynamisch
S amenwerkend
Z uinig