De federale politie

De geïntegreerde politie telt één federale politiedienst.

De federale politie voert missies uit van gerechtelijke en bestuurlijke politie in gespecialiseerde domeinen of wanneer fenomenen het lokale niveau overstijgen. Ze oefent tevens opdrachten van operationele, administratieve en logistieke steun uit.

De commissaris-generaal staat aan het hoofd van de federale politie. Sinds 15 juni 2018 wordt deze functie uitgeoefend door eerste hoofdcommissaris Marc De Mesmaeker.

De federale politie verleent ook allerlei soorten steun (al dan niet operationeel) aan de lokale politiekorpsen. Tot slot vertegenwoordigt ze de Belgische politiediensten in het kader van de internationale politiesamenwerking.

De federale politie staat onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Ze oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied en bestaat uit: het commissariaat-generaal; 3 algemene directies (de algemene directie bestuurlijke politie, de algemene directie gerechtelijke politie en de algemene directie van de ondersteuning en het beheer) met zowel centrale directies en diensten in Brussel als gedeconcentreerde directies en diensten in de arrondissementen.