Onze politiedienst

Sinds 1 mei 2022 ziet het organisatiemodel van politiezone Demerdal-DSZ er als volgt uit: