De lokale politie

De geïntegreerde politie telt meerdere lokale politiediensten.

Bij de integratie van de verschillende politiediensten in 2001 waren er 196 lokale politiediensten. Ondertussen zijn er enkele lokale politiediensten gefusioneerd en bij andere politiezones ligt een voorstel tot fusie op tafel. Hierdoor neemt het aantal lokale politiediensten af.

In 2001 vielen 50 politiezones samen met het grondgebied van één stad of gemeente (ééngemeentezone) en 145 andere bestreken meerdere steden en/of gemeenten (meergemeentenzones). Door de fusies zijn ook deze cijfers aan een daling onderhevig.

Elk lokale politiedienst staat onder de leiding van een korpschef, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid. Hij verzekert de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken in het korps. Hij oefent deze activiteiten uit onder het gezag van de burgemeester (voor de ééngemeentezones) of onder het gezag van het politiecollege (voor de meergemeentenzones). Dit politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de verschillende steden of gemeenten van de politiezone.

Elke lokale politiedienst voorziet in de basispolitiezorg. Geen enkele tekst legt een organigram voor van de Lokale Politie. Maar, om een minimale dienstverlening aan de bevolking te kunnen verzekeren, werd bepaald dat er in zeven functionaliteiten moet worden voorzien:

  • Wijkwerking
  • Onthaal
  • Interventie
  • Politionele slachtofferbejegening
  • Lokale opsporing en lokaal onderzoek
  • Handhaving van de openbare orde
  • Verkeer

Bovendien moet elke lokale politiedienst een bijdrage leveren aan bepaalde federale opdrachten.