Laatste nieuws

wapens

Nog tot 31 december 2018 kunnen wapenbezitters, die volgens het centraal wapenregister (CWR) nog niet in regel waren, zich op afspraak aanbieden bij de politie.

Naast de vrijwillige afstand kan alsnog een vergunning aangevraagd worden. Wanneer het wapen verkocht werd of verloren is gegaan, wordt er een proces-verbaal opgesteld. In sommige gevallen dient na onderzoek slechts een administratieve aanpassing doorgevoerd te worden in het CWR.