Persbericht van 16 mei 2024

Focus-actie

 

De Focus-actie, in tweeluik uitgevoerd over 14 en 15 mei, richtte zich op gespreide controles op het uitgestrekte grondgebied van de PZ Demerdal-DSZ. Gehinderd door de barre weersomstandigheden van de tweede dag, kon de politiezone Demerdal-DSZ niettemin een uiteenlopend aantal overtredingen optekenen. 437 samplings leidden tot 5 intrekkingen van het rijbewijs na een positieve test drugs in het verkeer. Inbreuken in het kader van alcohol daarentegen zijn terug te vinden in 3 processen-verbaal. Een personenwagen en één aanhangwagen zijn geïmmobiliseerd omdat de bestuurder niet over het vereiste rijbewijs beschikte. Een voertuig bleek na controle niet verzekerd en tevens niet geldig gekeurd te zijn. Twee bestuurders maakten zich schuldig aan respectievelijk het bezit van verdovende middelen en/of het schenden van de door het parket opgelegde voorwaarden. Een betekening van het verval van het recht tot sturen sluit vervolgens het rijtje met uitzondering van een aantal diverse verkeersovertredingen. Het gaat om fout parkeren en het niet-respecteren van een inhaalverbod of de gordeldracht. Tenslotte werden er 7 bromfietsen gecontroleerd op hun maximaal toegelaten snelheid, waar ze allen met vlag en wimpel voor slaagden. 

Labels