Persbericht van 22 april 2024

Verkeersactie

De FOCUS-actie van het voorbije week-end liet, verspreid over verschillende tijdstippen en uiteenlopende geografische locaties op het grondgebied van PZ Demerdal DSZ, 378 gecontroleerde bestuurders optekenen. Onder hen legden er vier een afwijkende ademtest af en zes personen testen positief op drugs in het verkeer. Drie van de zes inbreuken op het rijbewijs mondden uit in de immobilisatie van het voertuig. Twee voertuigen beschikten niet over een geldige keuring en drie voldeden niet aan de vereiste inschrijving. 

Een man viel op door onder invloed van drugs een opgedreven bromfiets te besturen tijdens zijn lopend verval van het recht tot sturen. De dertiger werd bovendien nadien opgesloten om een nog hangend bevel tot gevangenneming uit te voeren. 

 

Brand

In de Frankenstraat in Diest ontstond er zondagmiddag een brand in de veranda aan de achterzijde van de woning. De sterke rookontwikkeling in het vertrek kon ternauwernood in de kiem gesmoord worden door een buurman die met de tuinslang  aan de slag ging. De brandweer bracht deze actie tot een goed einde en verwijderde het beschadigd meubilair. De bewoner stelt het goed en kan op opvang in familiale kring rekenen. 

 

 

Verkeersongeval

Op zondagavond omstreeks 19:00 uur werd de bakstenen kapel Onze-Lieve-Vrouw op het kruispunt van de Herrestraat met de Reppelsebaan in Scherpenheuvel vernield door een aanrijding. De brandweer maakte de rijbaan vrij van brokstukken, waarna de technische dienst de plaats met nadarhekken afbakende. De gewonde bestuurder van de Tesla werd met spoed overgebracht naar het plaatselijk ziekenhuis. Hij bleek onder invloed van alcohol en drugs te zijn. Het vernield voertuig tenslotte is getakeld.

 

 

 

Labels