Gezamenlijke verkeersactie met de douane - 15/03/2024

actie brug Leuvensesteenweg

Op 15 maart 2024 hielden de lokale politie Zaventem en de Douane opnieuw een gezamenlijke verkeersactie op de Leuvensesteenweg te Zaventem.

Resultaten Douane:

 • Totaal aantal gecontroleerde voertuigen: 15
 • Van deze voertuigen zijn 6 dieselstalen genomen voor verdere controle.
 • Er waren 8 openstaande penale boetes, wat resulteerde in een totaalbedrag van € 8.820,19. Alle verschuldigde bedragen zijn ter plaatse afgehandeld zonder dat er voertuigen zijn weggesleept.
   

Resultaten lokale politie Zaventem:

 • In totaal hebben 153 bestuurders een alcohol- en drugssampling ondergaan.
 • 1 proces-verbaal voor alcoholgebruik met een positieve waarde van 0.52 mg/l, wat resulteerde in een rijverbod van 15 dagen.
 • 2 processen-verbaal voor het niet tijdig laten keuren van het voertuig, met overtredingen waarbij de voertuigen niet meer gekeurd werden sinds 2022 en 2023.
 • 5 processen-verbaal voor het aanbrengen van tuning aan voertuigen, met 2 waarschuwingen voor inbreuken op tuningregelgeving.
 • 2 onmiddellijke inningen voor het gebruik van een gsm tijdens het rijden.
 • 1 proces-verbaal voor het besturen van een voertuig zonder de vereiste begeleider gedurende 36 maanden.
 • 1 proces-verbaal voor het niet correct gebruiken van een kinderzitje.
 • 1 proces-verbaal voor het niet voldoen aan de technische eisen van het voertuig.
   

Deze resultaten benadrukken de voortdurende inzet van de douane en de lokale politie Zaventem om de verkeersveiligheid te handhaven en overtredingen op de weg aan te pakken. We blijven ons inzetten voor een veiliger rijgedrag en een betere naleving van de verkeersregels.

Labels