Nieuwe korpschef legt eed af als hoofd van de politiezone Rode

De politiezone Rode (Sint-Genesius-Rode, Drogenbos & Linkebeek) heeft sedert 1 februari 2024 een nieuwe korpschef. Na een lange aanwijzingsprocedure heeft Hoofdcommissaris Tom Smets vandaag in handen van de voorzitter van het politiecollege de eed afgelegd als nieuwe korpschef. Hij neemt het roer over van Frank Van der Perre die na een mandaat van bijna 9 jaar met pensioen gaat.

Eedaflegging Tom Smets

De 52-jarige Tom Smets woonachtig in Overijse heeft ondertussen 33 jaar ervaring binnen het politielandschap. Hij begon als jonge officier bij de voormalige Rijkswacht binnen het Centraal Bureau der Opsporingen. Na de politiehervorming ging hij over de naar de Federale Gerechtelijke Politie van het arrondissement Leuven. In 2007 stapte hij over naar de Speciale Eenheden. Na het behalen van het directiebrevet in 2012 voor de bevordering tot hoofdcommissaris van Politie bekleedde hij de functie van Directeur van de Luchtsteun. De laatste 3 jaren stond hij aan het hoofd van de Luchtvaartpolitie op de nationale luchthaven te Zaventem.

Nu hij de eed heeft afgelegd als korpschef van de politiezone Rode maakt Tom Smets de overstap naar het lokale niveau, dicht bij de inwoners, bedrijven en de lokale besturen. Er wachten hem tal van uitdagingen zoals het aantrekken van nieuwe enthousiaste personeelsleden, het verder digitaliseren en vereenvoudigen van processen, het stellen van nieuwe politionele prioriteiten en accenten en tot slot het uitbouwen van een nieuwe organisatiestructuur om beter tegemoet te komen aan de uitdagingen van morgen.

Zijn plannen zal hij binnen de komende maanden voorleggen aan de politieraad in de vorm van een opdrachtbrief. De eerste weken en maanden zal de nieuwe korpschef voornamelijk observeren en vragen stellen met het oog op de interne werking van het politiekorps te doorgronden.

Een open en transparante communicatie zijn belangrijk voor Tom. Hij wil verder bouwen op de goede zaken binnen het Korps om onder andere te kunnen uitgroeien tot een aantrekkelijke werkgever binnen de regio. Hij wil met de politiezone Rode een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige omgeving waar het aangenaam vertoeven is voor de lokale bevolking.

Labels