Resultaten van de mobiele radarcontroles in de maand februari 2024

Resultaten van de mobiele radarcontroles in de maand februari 2024:

Snelheidscontrole

Drogenbos

-> 2073 gecontroleerde voertuigen mobiele radar
-> 18 voertuigen boven de gecorrigeerde tolerantiesnelheid
-> 17 uitgeschreven boetes snelheid:
– hoogst gemeten snelheid van 98 km/u (in een zone met snelheidsregime van 70 km/u)
– hoogst gemeten snelheid van 57 km/u (in een zone met snelheidsregime 50 km/u)

Linkebeek

-> 1445 gecontroleerde voertuigen mobiele radar (reden voor minder voertuigen -> controles gedaan in straten met minder voertuigenfrequentie)
-> 23 voertuigen boven de gecorrigeerde tolerantiesnelheid
-> 21 uitgeschreven boetes snelheid:
– hoogst gemeten snelheid van 82 km/u (in een zone met snelheidsregime van 50 km/u)
– hoogst gemeten snelheid van 44 km/u (in een zone met snelheidsregime 30 km/u)

Sint-Genesius-Rode

-> 349 gecontroleerde voertuigen mobiele radar
-> 10 voertuigen boven de gecorrigeerde tolerantiesnelheid
-> 10 uitgeschreven boetes snelheid:
– hoogst gemeten snelheid van 82 km/u (in een zone met snelheidsregime 50 km/u)

 

Roodlichtcamera vaste flitspaal

– Aantal overtredingen m.b.t. roodlichtcamera (Algemeen): 27
– Aantal overtredingen m.b.t. roodlichtcamera (roodlicht): 23
– Aantal overtredingen m.b.t. roodlichtcamera (snelheid): 4