Bezittingen registreren

Na een inbraak blijkt vaak dat het slachtoffer geen goede beschrijving kan geven van de gestolen goederen of dat hij zelfs niet met zekerheid kan zeggen wat er precies gestolen is. Daardoor is het voor de politie heel moeilijk en soms zelfs onmogelijk om gestolen goederen op te sporen. Het gevolg daarvan is dat ongeveer 90 % van de goederen die na een arrestatie in beslag zijn genomen, niet aan de rechtmatige eigenaar kunnen worden terugbezorgd. Veel slachtoffers van een diefstal kunnen ook niet bewijzen dat een teruggevonden voorwerp van hen is. Het is dus belangrijk om te weten wat u in huis heeft. Waarom merken en registreren?Uw waardevolle voorwerpen merken en registreren heeft als voordeel dat u heel snel en makkelijk aangifte kunt doen van een diefstal. De politie weet wat zij moet zoeken en kan heel snel de eigenaar identificeren. De eigenaar krijgt daardoor zijn gestolen voorwerpen veel sneller terug.Een ander voordeel van gemerkte voorwerpen is dat ze moeilijk verkoopbaar zijn, wat hun waarde voor de inbreker vermindert. Bovendien verhoogt een merkteken de pakkans aanzienlijk. Inbrekers laten gemerkte voorwerpen daarom liever liggen.Hoe merken en registreren?Registratie:

Op een registratieformulier kunt u het merk, type en serienummer van de waardevolle voorwerpen kort omschrijven. Als er specifieke kenmerken zijn waaraan men het voorwerp kan herkennen, zoals een kras, een verkleuring of andere eigenaardigheden, dan kunt u dat ook vermelden.Cultuurvoorwerpen, bijvoorbeeld schilderijen, zijn meestal unieke stukken zonder merk, type of serienummer. Voor deze voorwerpen bestaat er daarom een specifiek registratieformulier (dat eveneens gedownload kan worden op www.besafe.be). Als u een cultuurvoorwerp registreert, is het verstandig om ook een foto van het voorwerp toe te voegen.U kunt natuurlijk al uw eigendommen fotograferen, maar foto's zijn toch vooral nuttig bij kunstwerken, juwelen en andere unieke stukken die geen merk, type of serienummer hebben. De volgende tips kunnen u helpen om een goede foto te nemen:

- Maak een kleurenfoto.

- Als het voorwerp er vanuit een andere hoek anders uitziet, dan kunt u het best meer dan één foto nemen.

- Een close-up van een specifiek kenmerk (kras, verkleuring …) kan de identificatie helpen.

- Neem de foto in daglicht, tegen een neutrale, niet-reflecterende achtergrond.

- Leg een meetlat naast het voorwerp, zodat de omvang meteen duidelijk is.

- Nummer de foto's en noteer ze op het registratieformulier.Merken:

Een voorwerp merken doet u door het een eigen nummer te geven. Ook objecten die al een eigen serienummer hebben, kunt u merken. Het nummer dat het vaakst wordt aangebracht, is het rijksregisternummer (zonder spaties, punten of tussenstreepjes). Als het om niet-persoonlijke voorwerpen gaat, kunt u ook het btw-nummer aanbrengen. Begin het nummer met een P (van preventie) en sluit af met een C (criminaliteit). Zo kunnen dieven het nummer niet aanpassen.Voorbeeld: P00000000000C (P 11 cijfers C)U kunt een voorwerp zelf merken met een graveerpen. De preventieambtenaar van uw lokale preventiedienst kan u meer informatie geven over deze methode. U kunt ook onuitwisbare inkt aanbrengen, bijvoorbeeld met een alcoholstift. Als u het merkteken op een zichtbare plaats aanbrengt, worden dieven er meteen door afgeschrikt. Een kunstwerk kunt u natuurlijk beter niet op een zichtbare plaats graveren of voorzien van een nummer met onuitwisbare inkt. Toch kunt u ook kunstvoorwerpen merken. Gebruik daarvoor de onzichtbare inkt van bijvoorbeeld een UV-pen. Die kan achteraf gelezen worden met een UV-lamp. De inkt verzwakt na verloop van tijd. Gebruik hem daarom het best op de onder- of achterkant van het voorwerp. U kunt het merken natuurlijk ook jaarlijks herhalen om er zeker van te zijn dat het merkteken leesbaar blijft.Het registratieformulier is hier te vinden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Politiezone Rode via het contactformulier of telefonisch via 02 363 73 83.