Handhavingsweek

Deze week gaan onze inspecteurs samen met het gemeentepersoneel op stap in het kader van de “Handhavingsweek van Mooimakers”. 

Handhavingsweek Mooimakers

Ze zullen oog hebben voor zwerfvuil en sluikstort en specifiek voor het gedrag van hondeneigenaars.  In eerste instantie is het de bedoeling om te sensibiliseren, maar indien nodig zullen er ook GAS-PV’s opgesteld worden.

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.

https://mooimakers.be/over-mooimakers