Wat met de wetgeving rond ANPR?

Het gebruik van camera's door politiediensten wordt sinds 25 mei 2018 niet meer geregeld door de camerawet. De camera’s die politie gebruikt in het kader van politieopdrachten, vallen onder de regeling van de wet op het politieambt (WPA). De WPA voorziet dat politiediensten camera’s kunnen gebruiken in kader van al hun opdrachten. Het basisprincipe is steeds gebruik op zichtbare wijze, d.w.z. niet heimelijk. 

Politiezone Grimbergen mag op het openbaar domein zichtbaar camera's plaatsen en gebruiken na voorafgaande toestemming van de voltallige gemeenteraad. Camera’s op nieuwe locaties of het gebruik van een nieuw type op het grondgebied moeten steeds worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Grimbergen via het contactformulier of telefonisch via 02 272 72 72.