Veiligheidsmonitor: Hoe veilig voel jij je in onze gemeente?

Indien er in de loop van de volgende weken een Veiligheidsmonitor in jouw brievenbus valt, vragen wij je om even de tijd te nemen om deze bevraging in te vullen. Jouw mening is belangrijk voor het veiligheidsbeleid van de toekomst!

Veiligheidsmonitor 2024

Via de Veiligheidsmonitor bevragen de politie, FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen de bevolking over verschillende veiligheidsthema's zoals onveiligheid, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. In mei en juni bestaat de kans dat je in de brievenbus een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan de veiligheidsmonitor. Alle deelnemers aan de veiligheidsmonitor worden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd.

Via je uitnodiging kan je de bevraging eenvoudig online invullen. Lukt dat niet, dan kan je de bevraging ook op papier invullen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor het veiligheidsbeleid van jouw gemeente of stad. Wij vragen je dan ook om de tijd te nemen om deze Veiligheidsmonitor in te vullen. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Woon je in onze politiezone en heb je vragen over de Veiligheidsmonitor? Dan kan je ons telefonisch contacteren op het nummer 052/45 98 45. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het callcenter op het nummer 02/488 33 03.

De resultaten worden in de eerste helft van 2025 verwacht. Deze zullen voor iedereen raadpleegbaar zijn via de website van de federale politie.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de veiligheidsmonitor invullen?
In je uitnodigingsbrief kan je een toegangscode terugvinden om de vragenlijst online in te vullen. Online vul je de Veiligheidsmonitor gemakkelijk, snel en met minder kans op fouten in. Vul je de vragenlijst op papier in, dan kan je die terugsturen via de gratis gefrankeerde enveloppe.

Wie kan de veiligheidsmonitor invullen?
Burgers worden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd om aan de Veiligheidsmonitor deel te nemen. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan kan je niet deelnemen aan de bevraging.

Verloopt de enquête anoniem?
Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Ik ontving een tweede brief in de post, waarom?
Burgers die de bevraging niet online hebben ingevuld, ontvangen een tweede brief in de eerste helft van juni met de vraag om alsnog deel te nemen. Hoe meer burgers de enquête invullen, des te representatiever zijn de resultaten voor de politiezone en de lokale besturen om mee aan de slag te gaan.

Wat gebeurt er met de resultaten van de veiligheidsmonitor?
De resultaten van de veiligheidsmonitor worden onder andere gebruikt voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan. Dat is een plan dat om de vijf jaar wordt opgezet en waar een aantal prioriteiten worden bepaald. Het huidige plan loopt van 2020 tot en met 2025. De eerste resultaten van de veiligheidsmonitor worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

Labels