Actie zwaar vervoer in samenwerking met PZ Brasschaat en andere partners

Op woensdag 15 mei organiseerden onze collega's van de dienst Verkeer samen met collega's van Lokale Politie Brasschaat een actie zwaar vervoer. Ze kregen hierbij ondersteuning van de Vlaamse belastingdienst, Douane en GOCA (keuring vrachtwagens).

Actie zwaar vervoer

Door GOCA werden enkel vrachtwagens (+3,5 ton) aan een technische keuring onderworpen. Bij 8 van de 15 gecontroleerde vrachtwagens werden ernstige gebreken vastgesteld waarvoor geen waarschuwing maar meteen een Onmiddellijke Inning (boete) voorgesteld werd te betalen. 

VLABEL en Douane werkten in het bijzonder op verlopen technische keuringen van personenwagens. Van de 23 gecontroleerde voertuigen waren er 17 in overtreding. Ook werd er nog een niet-betaalde boete geïnd.

PZ Voorkempen en PZ Brasschaat

Meerdere voertuigen werden aan een weging onderworpen. 10 voertuigen waren in overtreding, zij kregen een voorstel betaling van een Administratieve Inning. Zij moesten hun lading afladen alvorens hun weg verder te zetten. In enkele gevallen was de overlading zo ernstig dat het keuringsbewijs meteen werd ingehouden.

Een onderneming verrichtte transport zonder over een vervoersvergunning te beschikken, zij betaalde hiervoor een boete. Een andere onderneming beschikte wel over de nodige vergunningen, maar het voertuig dat zij gebruikte was hiervoor niet aangemeld. Zij kregen eveneens een boete.

2 vrachtwagenbestuurders bleken niet in orde te zijn met de regelgeving over de rij- en rusttijden.

1 personenwagen werd in beslag genomen omdat de bestuurder niet beschikte over een verzekering.

Van zowel een vrachtwagenbestuurder als van een bestuurder van personenwagen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen omdat zij onder invloed reden van verdovende middelen. Zij legden allebei een positieve speekseltest af.

Er werden twee inbreuken vastgesteld op het rijbewijs (code95, rijbewijs onwettig behaald in buitenland) en er werd een betekening uitgevoerd van een persoon die nog geseind stond voor een rijverbod.

1 persoon stond nog geseind voor een bevel tot gevangenneming in het kader van gerechtelijke feiten. Betrokkene werd meteen van zijn vrijheid benomen en overgebracht naar de gevangenis.

Voorts werden er nog 11 overtredingen vastgesteld op het gebruik van de GSM achter het stuur.

Een mooi voorbeeld van een constructieve samenwerking met verschillende andere diensten!