Onze politiezone

Politiezone Voorkempen is een van de 183 lokale politiezones in ons land. Ze bestaat uit de gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel – goed voor een oppervlakte van 218 km2 – en telt bijna 90.000 inwoners.

De dagelijkse leiding van onze politiezone is in handen van de korpschef, eerste hoofdcommissaris Geert Smet. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid en staat onder het gezag van het politiecollege. Dat wordt voorgezeten door de burgemeester van Brecht, Sven Deckers.