Onze politiezone

De Belgische politie bestaat uit 2 niveaus: de federale en de lokale politie, waarvan de lokale politie uit 187 politiezones bestaat. Lokale Politie Voorkempen is daar één van.

Politiezone Voorkempen is een meergemeentezone die uit vier gemeenten bestaat: Brecht, Malle, Schilde en Zoersel. In totaal telt de zone meer dan 84.000 inwoners. Met een oppervlakte van 218 km² is de politiezone de derde grootste van de provincie Antwerpen, na politiezone Antwerpen en Politie Regio Turnhout.

De dagelijkse leiding van onze politiezone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Geert Smet. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid en staat onder het gezag van het politiecollege. Dat wordt voorgezeten door de burgemeester van Malle, Harry Hendrickx.

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Sinds 2009 heeft de politiezone Voorkempen een eigen korpsslogan: "2XL in veiligheid", wat staat voor uitblinken in veiligheid.

Onze visie schetst een beeld van welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit willen aanpakken.

Onze politiezone is opgedeeld in verschillende operationele en administratieve diensten. De structuur van onze politiezone wordt duidelijk aan de hand van een organogram.

Het politiecollege bespreekt en neemt beslissingen inzake personeelszaken, logistieke, financiële, structurele of organisatorische aangelegenheden.

In een meergemeentezone zoals politiezone Voorkempen, worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

De zonale veiligheidsraad is de ontmoetingsplaats van alle veiligheidspartners van het lokale beleid. Dit is een zeer belangrijk en systematisch overlegforum tussen de politiezone, de federale politie en de overheden van politie. De zonale veiligheidsraad komt samen wanneer de werking of de gezags- en beleidscyclus van de lokale politie dit vereist.